Connect with us

Chính Sách Bảo Mật

Toàn bộ nội dung của mutexvn.com được cung cấp và cóp nhặt từ nhiều nguồn tin khác nhau, tất cả nội dung đều được kiểm duyệt và ghi nhận đúng với tất cả thông tin được mutexvn.com cung cấp đăng tải.

Chúng tôi không chấp nhận bất cứ thông tin sai lệch nào và chắc chắn sẽ xoá ngay lập tức nếu được ghi nhận đó là thông tin sai lệch .

Chúng tôi không lưu giữ hay ép buộc quý độc giả phải làm bất cứ điều gì để ảnh hưởng đến quý độc giả.

Chúng tôi không lấy thông tin của ngừời dùng hay lưu trữ cookies trình duyệt của quý độc giả. Mọi hành vi đều bị kiểm soát chặt chẽ và không mang tích tư lợi cá nhân hay cho tổ chức.

Nếu gặp bất kỳ vấn đề gì, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số máy: 0981255155

Hoặc email: report@mutexvn.com

%d bloggers like this: